ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Sevgili Öğrenciler,

        Bu veri toplama aracı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğü, sürekli yapılacak olan değerlendirmelerde siz değerli öğrencilerin sistematik olarak düşüncelerinin alınmasının bundan sonra yapılacak tüm etkinliklerde göz önünde bulundurulmasını önemli bularak memnuniyet araştırması gerçekleştirmektedir. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle değerlendirmelerin gerçeğe en uygun şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Verdiğiniz yanıtlar topluca değerlendirileceğinden, adınızı yazmanız gerekmemektedir.

Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Kalite Yönetim Koordinatörlüğü
 
 
 Anket Ölçekleri:   
0: Fikrim Yok       1: Hiç       2: Az       3: Orta       4: Çok       5: Pek Çok      
 
 
Bölümünüz
 
 
A- AKADEMİK ORTAM VE ÖĞRENMEYİ
DESTEKLEYİCİ OLANAKLAR
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
1 Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır
2 Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır
3 İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur
4 Öğrencilere sunulan bilgisayar olanakları yeterlidir
5 İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır
6 Sanat etkinlikleri yeterlidir
7 Kültürel etkinlikler yeterlidir
8 Sportif etkinlikler yeterlidir
9 Sağlık hizmetleri yeterlidir
10 Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır
11 Öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır
12 Öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında işlenmektedir
13 Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır
14 Yeni öğrencileri programa hazırlama (oryantasyon) uygulamaları sunulmaktadır
15 Ulusal öğrenci değişimi programlarına öğrencilerin katılımı desteklenmektedir
16 Uluslararası öğrenci değişimi programlarına öğrencilerin katılımı desteklenmektedir


B- ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN HİZMETLER
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
17 Yemekler kalitelidir (tadı temizliği görünümü)
18 Yemek fiyatları uygundur
19 Yemek için bekleme süresi uygundur
20 Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik aydınlatma ısıtma vb) uygundur
21 Okuldaki tuvalet ve lavabolar yeterli sayıdadır
22 Tuvalet ve lavabolar temizdir
23 Fotokopi hizmetleri yeterlidir
24 Derslikler temizdir
25 Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir
26 Dersliklerin ısınması yeterlidir
27 Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur
28 Kütüphane her türlü kaynak açısından zengindir
29 Ödünç kitap alma sistemi uygundur
30 Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır
31 Kütüphanenin hafta içi açık olduğu saatler uygun ve yeterlidir
32 Kantinlerdeki ürün fiyatları uygundur
33 Kantinlerde yönetim tarafından yeterli denetim yapılmaktadır
34 Kantinlerin fiziksel ortamı uygundur
35 Kampüs içi ulaşım yeterlidir
36 Kampus-şehir ulaşımı yeterlidir


C- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
(Lisans öğrencileri lisans programını, enstitü öğrencileri ise master ve doktora programlarını düşünerek değerlendirmelidir)
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
37 Ders programımızın hedefleri Açık ve net olarak ifade edilmektedir
38 Programımızın hedefleri toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur
39 Programımızın hedefleri öğrenci ihtiyaçlarına uygundur
40 Programımızın hedefleri gerçekleştirilebilecek niteliktedir
41 Ders programları güncellenmektedir
42 Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır
43 Derslerde öğretim araç ve gereçleri etkili olarak (projeksiyon cihazı vb) kullanılmaktadır
44 Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir
45 Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir
46 Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir
47 Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir
48 Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir
49 Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir
50 Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır
51 Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır
52 Öğretim elemanları ders saatlerini etkili kullanmaktadır
53 Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir
54 Derslerle ilgili kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir
55 Öğrencilerin katıldığı uygulamalı çalışmalar dersin amacını karşılamaktadır
56 Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir
57 Uluslararası ofislerin hizmetleri yeterlidir
58 Öğrenci Kariyer planlama hizmetleri yeterlidir
59 Staj destek hizmetleri yeterlidir
60 Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetler yeterlidir
61 Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetleri (fiziksel ve eğitsel) yeterlidir


Adana Alparslan Türkeş Billim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin;
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
62 Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır.
63 Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir.
64 Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır.
65 Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir.
66 Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir.
67 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir.
68 Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir.
69 Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır.
70 Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir.
71 Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır.


D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (Sınav, ödevler vs)
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
72 Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır
73 Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif -tarafsız davranır
74 Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır
75 Her sınavdan sonra sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim verilir
76 Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır
77 Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır.


E- AKADEMİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
78 Her öğrenciye danışman atanmaktadır
79 Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır
80 Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum
81 Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir
82 İş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır
83 İş dünyasını tanıması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme teknik gezi staj vs)


ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ (ÖBS)
No Soru
Fikrim YokHiçAzOrtaÇokPek Çok
84 ÖBS’ ye girdiğimde kendimle ilgili bütün bilgilere bakmayı hedeflerim(notlar; ortalama; transkript gibi)
85 ÖBS’ yi kullanmak akademik başarım için faydalı ve etkilidir.
86 ÖBS kullanımı anlaşılır ve kolaydır.
87 ÖBS kullanımı için çevremdekilere yardım edebilecek düzeydeyim.
88 ÖBS kullanımı okul hayatımın devamlılığı için bir zorunluluktur.
89 Kullandığımız ÖBS birçok üniversitenin sistemine göre daha iyi bir sistemdir.
90 ÖBS kullanımı akademik başarım için çok önemlidir.
91 ÖBS’ den alınması gereken çıktıların (transkript gibi) kalitesi iyi düzeydedir.
92 ÖBS’ yi kullanırken sistemin eksikliklerini fark edip, düzeltme önerileri verebilecek düzeydeyim
93 ÖBS içerisindeki her şeyi kimseden yardım almadan kullanabiliyorum.
94 ÖBS kullanımı için yardım sayfası/sık sorulanlar sayfasının olması sistemin kullanılabilirliğini kolaylaştırabilir.
95 ÖBS kullanımı eğlencelidir.


Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde sizi; en mutlu eden üç nedeni yazınız.  
 
   


En yakındığınız (en mutsuz eden) üç nedeni yazınız.  
 
   


Kaydet
   
Katkılarınız için teşekkürler.